• 444 4 208
  • info@yatirimymm.com

Yatırıma Yeni Teşvikler Geliyor

Yatırıma Yeni Teşvikler Geliyor

Yatırım YMM&Bağımsız Denetim olarak mükelleflerimizi bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur.

Meclise sevk edilen torba yasayla yatırımlara yönelik yeni teşvikler getiriliyor.

Buna göre;

  • Sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin yatırım teşvik belgesi “aranmaksızın” imalat sanayiinde kullandıkları “yeni” makine ve teçhizat alımlarına 31/12/2019 tarihine kadar KDV istisnası tutulacak.
  • Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, teknoparklarda, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde ve üniversitelerin araştırma laboratuvarlarında kullandıkları “yeni” makine ve teçhizat alımları 31/12/2019 tarihine kadar KDV istisnası olacak.
  • Yatırım teşvik belgeli olsun veya olmasın imalat sanayiinde veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılan ve 31/12/2019 tarihine kadar alınan yeni makine ve teçhizatın “mevcut amortisman sürelerinin” “yarısı” kadarlık daha kısa bir sürede amortismana tabi tutularak gider yazılabilecek.
  • Yeni kurulan ve yatırım teşvik belgesi alan sermaye şirketlerince, yurt dışından sermaye olarak Türkiye’ye getirilen dövizin, kuruluşu “takip eden hesap döneminin sonuna” kadar belli şartlarla kur değerlemesine tabi tutulmayacak.
  • Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerince yapılan veya yaptırılan altyapı yatırımları (kanalizasyon, su, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme, yol) ile küçük sanayi sitelerince işyeri yapımına yönelik kendilerine yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları KDV’den istisna olacak.

[1] Sirkülerimizle vermiş olduğumuz bilgiler belli bir konu(lar) veya haber(ler)in detaylı açıklaması olmayıp, genel çerçevede bilgi ve fikir vermek amaçlıdır. Bu sebeple; muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda önerileri kapsamamaktadır. Daha detaylı ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda; konusuna hakim profesyonel bir danışmanlık olan YATIRIM Yeminli Mali Müşavirlik & Bağımsız Denetim ile irtibata geçiniz.

Yorumlar

Makaleler

Tüm Hakları Saklıdır. © 2020