• 444 4 208
  • info@yatirimymm.com

KDV Uygulamasında Yenilikler

KDV Uygulamasında Yenilikler

Yatırım YMM&Bağımsız Denetim olarak mükelleflerimizi bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur.

TBMM’ye sevk edilen yasa tasarısıyla KDV uygulamasında önemli değişiklikler bulunuyor:

İşletmede Yük Olarak Kalan KDV İade Edilecek

Tasarının yasalaşması halinde; ödendiği halde indirilemeyen ve sonraki döneme “devreden KDV” tutarları 12 veya 3 aylık dönemler itibariyle iade edilecek.

Birikmiş KDV’ler de ödenecek

Tasarıya göre şimdiye kadar oluşmuş ve kayıtlarda yer alan “devreden KDV”lerin ödenmesi de mümkün olacak.

İade nakden olabileceği gibi mahsuben de olabilecek.

Tek oranlı KDV geliyor

İşletme esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbabı, aldıkları ürün-hizmetteki KDV kaç olursa olsun, tek oranlı bir KDV yükümlülüğüne tabi olmayı seçebilecek.

Yapılmayan iadeye faiz

İlgili vergi dairesi tarafından üç ay içinde yapılmayan iadeler için üç aydan sonra beklediği süre için devlet tarafından faiz ödenecek.

Diğer yeni uygulamalar

Şirketlerin KDV iadesi alabilmesi için vergiyi doğuran işlemin olduğu yılı takip eden takvim yılı boyunca o işleme dair iade talep etme hakkı da tanındı.

Şirketlerin tahsil edemediği alacaklarına ilişkin ödedikleri KDV de vergiden indirebilecek.

Diğer taraftan; zayi olan amortismana tabi kıymetlerin KDV’ye de vergiden indirim hakkı tanınacak.

Birbiriyle yüzde 50 ve daha fazla ortaklık ilişkisi olan şirketler ile kamu kurumlarına ait iktisadi işletmeler için ayrı ayrı değil, birleştirilmiş KDV beyannamesi verilebilecek.

İkinci el araç

İkinci el araç ve taşınmaz ticareti yapanlar KDV mükellefi olmayanlardan alıp sattıkları araç ve taşınmazlar için alış bedelini düştükten sonra kalan kısım için KDV hesaplanacak.

[1] Sirkülerimizle vermiş olduğumuz bilgiler belli bir konu(lar) veya haber(ler)in detaylı açıklaması olmayıp, genel çerçevede bilgi ve fikir vermek amaçlıdır. Bu sebeple; muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda önerileri kapsamamaktadır. Daha detaylı ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda; konusuna hakim profesyonel bir danışmanlık olan YATIRIM Yeminli Mali Müşavirlik & Bağımsız Denetim ile irtibata geçiniz.

Yorumlar

Makaleler

Tüm Hakları Saklıdır. © 2020