• 444 4 208
  • info@yatirimymm.com

YENİLEME FONU SERMAYEYE İLAVE EDİLEBİLİR Mİ

YENİLEME FONU SERMAYEYE İLAVE EDİLEBİLİR Mİ

YATIRIM
Yeminli Mali Müşavirlik&Bağımsız Denetim
Sirküleri[1]-2019/24

 

İktisadi kıymetin satışından elde edilen karı; “yenileme fonuna kayıt edilen tutarın sermeyeye ilave edilmesinin mümkün olup olmadığı” Müşavirliğimize sorulmuştur.

'Yenileme fonu' bir vergi erteleme yöntemidir ve iktisadi işletmelere dahil amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yenilenebilmesi için bu kıymetlerin satışından doğan kârların bilançonun pasifinde azami üç yıl süre ile bekletilmesini ifade eder.

Yenileme fonu;

a)      İktisadi kıymetlerin satışından doğan karın yenileme fonu olarak ayrılması,

b)     Satışın yapıldığı takvim yılından başlamak üzere üç yıl içerisinde aynı nitelikteki bir iktisadi kıymetin iktisap edilmesi ve

c)      Yenileme fonunda tutulan satış karının yeni alınan iktisadi kıymetin amortismanından mahsup edilmek

suretiyle kullanılması şeklinde uygulanmaktadır.

Satışın yapıldığı takvim yılı dahil olmak üzere üç yıl içinde yeni bir iktisadi kıymet iktisap edilmemesi halinde yenileme fonunda tutulan satış karının üçüncü yılın vergi matrahına eklenmesi gerekir.

Buna göre; aktife kayıtlı amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satışından elde edilen ve yenileme fonuna alınan satış karının, satışın yapıldığı takvim yılı dahil olmak üzere üç yıl içerisinde iktisap edilen aynı mahiyetteki kıymetlerin amortismanından mahsup edilmek suretiyle kullanılması icap etmektedir.

Yenileme fonuna aktarılan satış karının;

a)      Üç yıl içerisinde yeni bir iktisadi kıymet iktisabında kullanılmaması,

b)     Bu süre içerisinde işin terki, devri veya işletmenin tasfiyesi halinde veya

c)      Yeni iktisadi kıymetin itfasının tamamlanması neticesinde

fonda bir tutar kalması halinde söz konu tutarın kurumlar vergisi matrahına ilave edilmesi zorunludur.

Matraha eklenen yenileme fonunun; tekabül eden kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısmının sermayeye ilave edilmesi mümkün bulunmaktadır.[1] Sirkülerimizle vermiş olduğumuz bilgiler belli bir konu(lar) veya haber(ler)in detaylı açıklaması olmayıp, genel çerçevede bilgi ve fikir vermek amaçlıdır. Bu sebeple; muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda önerileri kapsamamaktadır. Daha detaylı ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda; konusuna hakim profesyonel bir danışmanlık olan YATIRIM Yeminli Mali Müşavirlik & Bağımsız Denetim ile irtibata geçiniz.

Yorumlar

Makaleler

Tüm Hakları Saklıdır. © 2020