• 444 4 208
  • info@yatirimymm.com

YENİLEME FONU İNŞA EDİLEN BİNA İÇİN KULLANILABİLİR Mİ

  • Anasayfa
  • /
  • Sirküler
  • /
  • YENİLEME FONU İNŞA EDİLEN BİNA İÇİN KULLANILABİLİR Mİ

YENİLEME FONU İNŞA EDİLEN BİNA İÇİN KULLANILABİLİR Mİ

YATIRIM
Yeminli Mali Müşavirlik&Bağımsız Denetim
Sirküleri[1]-2019/23

 

(A) Limite Şirketin aktifinde bulunan arsa üzerine 18.09.2018 tarihinde işyeri bina inşaatına başlanmış ve 03.02.2019 tarihinde inşaatı bitirilmiştir. İnşaat için yapılan harcamalar aynı tarihte 252-Binalar Hesabına kaydedilmiştir.

Aynı gayrimenkul 07.05.2019 tarihinde satılmış ve karı yenileme fonuna alınmıştır.

Diğer taraftan şirkete ait başka bir arsa üzerine 16.06.2019 tarihinde karar alınarak ikinci bir işyeri binası inşaatına başlanılmış ve 11.11.2019 tarihinde bitirilerek 252-Binalar Hesabına alınarak aktifleştirilmiştir.

Yukarıda özetlenen; önceki bina satışına ait karın kayıt edildiği yenileme fonundaki tutarın, yeni binanın amortismanında kullanılıp kullanılamayacağı hususu Müşavirliğimize sorulmuştur.

'Yenileme fonu' bir vergi erteleme yöntemidir ve iktisadi işletmelere dahil amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yenilenebilmesi için bu kıymetlerin satışından doğan kârların bilançonun pasifinde azami üç yıl süre ile bekletilmesini ifade eder.

Yenileme fonunun iktisadi kıymetin iktisabında kullanılması halinde, bilançonun pasifinde yer alan fon yeni değer için ayrılacak amortismanlara mahsup edilmektedir.

Satılan iktisadi kıymetlerin yenilenmesi;

1)      İktisadi kıymetlerin satın alınması ile

2)      Aynı nitelikte ve aynı hizmete tahsis edilecek yeni bir iktisadi kıymetin işletmede imal/inşa edilmesi

yoluyla mümkün bulunmaktadır.

Ancak yenileme fonunun işletmede inşa/imal edilecek veya satın alınacak aynı nitelikte ve aynı hizmete tahsis edilecek yeni bir iktisadi kıymetin amortismanında kullanılması için;

a)      Öncelikle iktisadi kıymetin satılmış olması,

b)      Sonra bu iktisadi kıymetin üretimi için işletmeyi idare edenlerce karar verilmiş ve teşebbüse geçilmiş olması

gerekir.

Bu itibarla, (A) Limited Şti’nin inşa edilerek aktifine kayıt edilen işyerinin satışından doğan karın yenileme fonuna aktarılarak yeni inşa edilen işyerinin amortismanından mahsup edilmek suretiyle kullanılabilmesi için

1)      Yeni inşaatın önceki binanın satışından sonra başlaması,

2)      İdari karar süreçlerinin tamamlanması,

3)      Yeni inşa edilen gayrimenkulün satışı gerçekleşen gayrimenkul ile aynı nitelikte ve aynı hizmete tahsis edilmesi

şartıyla mümkün bulunmaktadır.

Buna göre; karı yenileme fonuna alınan gayrimenkulün satışından ve yenileme fonuna kayıt yapıldıktan sonra ikinci bina inşaatına karar alınarak başlanmış olması sebebiyle;

Yeni inşa edilen gayrimenkulün satışı gerçekleşen gayrimenkul ile aynı nitelikte ve aynı hizmete tahsis edilmesi

Şartıyla yenileme fonundan mahsup yoluyla amortismana tabi tutulması mümkündür.[1] Sirkülerimizle vermiş olduğumuz bilgiler belli bir konu(lar) veya haber(ler)in detaylı açıklaması olmayıp, genel çerçevede bilgi ve fikir vermek amaçlıdır. Bu sebeple; muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda önerileri kapsamamaktadır. Daha detaylı ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda; konusuna hakim profesyonel bir danışmanlık olan YATIRIM Yeminli Mali Müşavirlik & Bağımsız Denetim ile irtibata geçiniz.

Yorumlar

Makaleler

Tüm Hakları Saklıdır. © 2020