• 444 4 208
  • info@yatirimymm.com

ŞİRKETLERİN İYİ YÖNETİLEBİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

  • Anasayfa
  • /
  • Sirküler
  • /
  • ŞİRKETLERİN İYİ YÖNETİLEBİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

ŞİRKETLERİN İYİ YÖNETİLEBİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

YATIRIM
Yeminli Mali Müşavirlik&Bağımsız Denetim
Sirküleri[1]-2019/26

 

Şirketlerin faaliyet ömrü şüphesiz iyi yönetilmesiyle doğrudan orantılıdır.

İyi yönetimin şirketin belli bir yönüyle ilgili olması yetersiz bir durum teşkil ediyor. Yani iyi yönetimin kısmi değil bütünsel olarak sergilenmesi gerekiyor.

İyi bir yönetim sağlamak için yapılması gerekenleri şu şekilde sıralamak mümkün:

1)   Aile üyelerinin ve profesyonellerin beraberinde deneyimli ve kapsayıcı bir yönetim yapısı oluşturulması,

2)   İyi fizibilitelenmiş ve katılımcı bir sürecin neticesinde şirketin veya grubun güçlü bir stratejisinin belirlenmesi; belirlenen stratejiyle uyumlu hedeflerin belirlenmesi ve takip edilerek sonuçlandırılması,

3)   Kurumsal Kaynak Planlaması: Bütçelemede başarı sağlayabilmek için güçlü bir finansal yapıya sahip olunması,

4)   Raporlama altyapısının oluşturulması, bu konuda gerekirse dışarıdan da destek alınması,

5)   Ar-Ge ve inovasyona bütçeden pay ayrılması ve en iyi yatırımın Ar-Ge ve inovasyon olduğunun benimsenmesi,

6)   Kurumsal Kimlik: Kurum değerlerinin iyi oluşturulması ve ortaklar dahil çalışanlara benimsetilmesi,

7)   Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Topluma geri verme bilincinin geliştirilmesi,

8)   Uzun vadeli planlama yapılması,

9)   Çalışana bağlı olunmaması, bir sonraki çalışanının ve liderlerinin seçilmesi ve yetiştirilmesi,

10)    Yok olma tehlikesine karşı önlem almaktan ziyade katma değerle büyümenin sağlanması, pazarlamaya önem verilmesi, satışlara ilişkin tahsilatın mutlaka sağlanması,

11)    Pozitif bir şirket kültürü oluşturulması: Telefonlara iyi cevap verilmesi, web sayfasının aktif işlemesi, çalışanların birbirleriyle selamlaşması, müşteriler ve iş ortaklarıyla iyi ve sağlam ilişkiler geliştirilmesi gibi.

12)    Belirlenen belli standartlar çerçevesinde iş ve imalat yapılması,

13)    Çalışanların performansının karar vericilerin kişisel takıntılarına, egolarına, ideolojilerine ve siyasi ön yargılarına göre değil; yapılan işe, bilgi ve yeteneklerine göre değerlendirilmesi,

14)    Çalışanların işlerini iyi yaptıkları sürece şirkette yükselebilecekleri bir anlayış ve sistem benimsenmesi,

15)    Çalışanların görevine, ani ve fevri alınmış kararlarla değil; bilimsel teknik ve ölçülerle, düşünülerek ve iş devamının demlenmiş olmasından ödün vermeden alınmış kararlarla son verilmesi.


[1] Sirkülerimizle vermiş olduğumuz bilgiler belli bir konu(lar) veya haber(ler)in detaylı açıklaması olmayıp, genel çerçevede bilgi ve fikir vermek amaçlıdır. Bu sebeple; muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda önerileri kapsamamaktadır. Daha detaylı ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda; konusuna hakim profesyonel bir danışmanlık olan YATIRIM Yeminli Mali Müşavirlik & Bağımsız Denetim ile irtibata geçiniz.

Yorumlar

Makaleler

Tüm Hakları Saklıdır. © 2020