• 444 4 208
  • info@yatirimymm.com

Kurumsal Tahsilat Sisteminizi Oluşturun

Kurumsal Tahsilat Sisteminizi Oluşturun

YATIRIM
Yeminli Mali Müşavirlik&Bağımsız Denetim
Sirküleri[1]-2019/11


YATIRIM
YMM ve BAĞIMSIZ DENETİM olarak bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur.

Malum olduğu üzere Türkiye olarak tahsilat sistemimizin varlığından söz etmek, mümkün değil.

Var olan tahsilat unsurları sistem değil; tahsilat olanaklarının başlı başına kullanılmasından öteye geçememektedir, maalesef.

Zira, tahsilat sisteminin varlığından söz edebilmek için her iki tarafı yani hem satıcıyı hem alıcıyı koruma altına alan ve satıcıya yüzde 100 oranında alacağını tahsil etmeyi temin eden “imkanlar bütünü”nün olması gerekir.

2019 Tahsilat Riski

Türkiye Bankalar Birliği’nin verilerine göre 2019’un Ocak-Mayıs döneminde 2018’in aynı dönemine göre karşılıksız çıkan çek tutarı % 71 oranında artış göstermiştir.

Bu durum şirketlerin “bataklarının” arttığı anlamına gelmektedir.

Diğer taraftan; 2019 Nisan ayı itibariyle bankaların vermiş olduğu toplam kredi tutarı 2,14 trilyon TL.

Bu tutarın yaklaşık 94 milyar TL’lik kısmı tasfiye halinde. Bu oran toplam sağlanan kredilerin yüzde 4,4’üne tekabül ediyor.

Bu oran, 2018 yılının ilk yarısında yüzde 3 seviyelerinde olması, durumun soruna dönüştüğünü ve çözüm bulunması, önlem alınması gereken bir hal aldığını gösteriyor.

Şirketler “Kurumsal Tahsilat Kültür”lerini (KTK) oluşturmalıdır

Sanayi ve ticaretin ana unsuru olan üretmek ve satmak kadar sattığını tahsil edebilmek de önemlidir.

Bu sebeple tahsilatla ilgili 2019 yılı için çok dikkatli olunması gerekmektedir.

Bu kapsamda şirketlerin “Kurumsal Tahsilat Kültür”lerini (KTK) geliştirmelerini öneriyoruz.

Bu konuda;

·         Müşterinin cirosunun önceki yıllara göre düşüp düşmediği,

·         Müşteriye ait müşterilerde önceki dönemlere göre düşüş olup olmadığı,

·         Müşterinin çeklerinin yazılıp yazılmadığı,

·         Müşterinin ve müşteriye ait müşterilerin kredi ve ticari borç durumunda artış olup olmadığı

·         Müşterinin önceki dönemlere göre veya sektörel olarak mal stokundaki değişimin iyi okunması

·         Yapılacak ziyaretlerle müşterinin ticari ve sınai psikolojisinin öğrenilmesi, geleceği nasıl gördüğünün iyi yorumlanması,

·         Müşteriye mal satan başka tanıdık satıcılardan bilgi edinilmeye çalışılması

gibi B2B (business to business) pazarlama tekniklerinin kullanılarak şirketin kurumsal tahsilat sisteminin kurulması gerekmektedir.

Bu konuda iyi müşteri, dürüst müşteri, sadık müşteri gibi klasik pazarlama tekniklerinden uzak durulması ve kaçınılması gerekmektedir.

Müşterilere açılacak mal veya hizmet alım limitlerinde teminat mektubu, DBS, Banka kefalet senedi gibi teminatlarla oluşturulması, ticari kredi kartları aracılığıyla satış yapılması tekniklerinin kullanılması gerekmektedir.[1] Sirkülerimizle vermiş olduğumuz bilgiler belli bir konu(lar) veya haber(ler)in detaylı açıklaması olmayıp, genel çerçevede bilgi ve fikir vermek amaçlıdır. Bu sebeple; muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda önerileri kapsamamaktadır. Daha detaylı ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda; konusuna hakim profesyonel bir danışmanlık olan YATIRIM Yeminli Mali Müşavirlik & Bağımsız Denetim ile irtibata geçiniz.

Yorumlar

Makaleler

Tüm Hakları Saklıdır. © 2020