• 444 4 208
  • info@yatirimymm.com

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİNDE DÖVİZ ALIM BELGESİ (DAB) KALDIRILDI

  • Anasayfa
  • /
  • Sirküler
  • /
  • İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİNDE DÖVİZ ALIM BELGESİ (DAB) KALDIRILDI

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİNDE DÖVİZ ALIM BELGESİ (DAB) KALDIRILDI

YATIRIM
Yeminli Mali Müşavirlik&Bağımsız Denetim
Sirküleri[1]-2020/02

 

31.12.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İhracat Bedellerinin yurda getirilmesi uygulamasında değişikliğe gidildi.

Soru 1: İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesin Yapılan Değişiklikler Nelerdir?

Yapılan yeni düzenlemeye göre;

1)      Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilir veya getirilir.

Bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemez.”

(Önceki hali: İhracat bedellerinin beyan edilen Türk parası veya döviz üzerinden yurda getirilmesi esas olup, Türk parası üzerinden yapılan ihracat karşılığında döviz getirilmesi mümkündür.)

2)      İhracat bedellerinin beyan edilen Türk parası veya döviz üzerinden yurda getirilmesi esastır.

Ancak, döviz üzerinden yapılacağı beyan edilen ihracat karşılığında farklı bir döviz cinsinin veya Türk parası üzerinden yapılacağı beyan edilen ihracat karşılığında döviz getirilmesi mümkündür.”

(Önceki Hali: İhracat bedelinin yolcu beraberinde efektif olarak yurda getirilmesi halinde gümrük idarelerine beyan edilmesi zorunludur.)

Diğer taraftan; İhracat Bedelinin yurda getirilmesinde (ödeme şekilleri) “BANKA ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ” şekli eklenmiştir.

Soru 2:  DAB Zorunluluğu Devam Edecek mi?

Hayır.

Yapılan düzenlemeye göre;

a)      Yurt dışına müteahhit firmalarca yapılacak ihracatın bedelinin 365 gün içinde yurda getirilmesi (önceki halinde yer alanbir bankaya satılması zorunluluğukaldırılmıştır)

b)      Konsinye yoluyla yapılacak ihracatta bedellerin kesin satışı müteakip; uluslararası fuar, sergi ve haftalara bedelli olarak satılmak üzere gönderilen malların bedellerinin ise gönderildikleri fuar, sergi veya haftanın bitimini müteakip 180 gün içinde yurda getirilmesi (önceki halinde yer alan “bir bankaya satılması zorunluluğu kaldırılmıştır)

c)      İlgili mevzuat hükümlerine göre yurt dışına geçici ihracı yapılan malların verilen süre veya ek süre içinde yurda getirilmemesi veya bu süreler içerisinde satılması halinde satış bedelinin süre bitiminden veya kesin satış tarihinden itibaren 90 gün içinde yurda getirilmesi (önceki halinde yer alan “bir bankaya satılması zorunluluğu kaldırılmıştır)

Görüleceği üzere İhracat Bedellerinin bankaya satılması ve DAB’a bağlanması uygulamasına son verilmiş; yurda getirilmesi yeterli görülmüştür.

Soru 3: İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesinde Başka Yeni Bir Uygulama Getirildi mi?

Evet.

Yapılan yeni düzenleme ile;

İhracat işlemlerine ait sözleşmelerde bedellerin tahsili için fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günden fazla vade öngörülmesi durumunda;

“bedellerin vade bitiminden itibaren 90 gün içinde yurda getirilmesi zorunluluğu”

getirilmiştir.

Soru 4: İhracat Bedellerinin Yurda Getirildiğine DairDAB DüzenlenmemekleBeraber Bankalarca Herhangi Bir Belge Düzenlenecek mi?

Evet.

Yapılan yeni düzenlemeye göre DAB uygulamasından vazgeçilmiş ve aracı bankalar tarafından “İhracat Bedeli Kabul Belgesi” düzenlenecektir.

Soru 5: İhracat Bedellerinin Tekininde Limit Tutarlarında Değişikliğe Gidildi mi?

Evet.

Yapılan düzenlemeye göre Terkin Edilebilecek ihracat bedelleri aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir:

1)      Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla;

a)                  100.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, mücbir sebeplerin varlığı dikkate alınmaksızın beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar noksanlığı olan (sigorta bedellerinden kaynaklanan noksanlıklar dahil) ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline bakılmaksızın,

b)                 200.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, belirlenen mücbir sebep halleri göz önünde bulundurulmak suretiyle beyanname veya formda yer alan bedelin % 10’una kadar açık hesaplar ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce,

terkin edilmek suretiyle kapatılır.

2)      Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla, 200.000 ABD doları veya eşitini aşan noksanlığı olan açık hesaplara ilişkin terkin talepleri belirlenen mücbir sebepler ile haklı durumlar göz önünde bulundurulmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından incelenip sonuçlandırılır.

Soru 6: Yapılan Yeni Düzenlemeler Ne Zamana Kadar Geçerli Olacak?

Yapılan yeni düzenleme yürürlük tarihi olan 31.12.2019’dan itibaren 6 ay süresince; yani 30.06.2020 tarihine kadar geçerli olacaktır.[1] Sirkülerimizle vermiş olduğumuz bilgiler belli bir konu(lar) veya haber(ler)in detaylı açıklaması olmayıp, genel çerçevede bilgi ve fikir vermek amaçlıdır. Bu sebeple; muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda önerileri kapsamamaktadır. Daha detaylı ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda; konusuna hakim profesyonel bir danışmanlık olan YATIRIM Yeminli Mali Müşavirlik & Bağımsız Denetim ile irtibata geçiniz.

Yorumlar

Makaleler

Tüm Hakları Saklıdır. © 2020