• 444 4 208
  • info@yatirimymm.com

BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYE YARDIM KAMPANYASINA YAPILAN BAĞIŞLAR VERGİDEN DÜŞER Mİ

  • Anasayfa
  • /
  • Sirküler
  • /
  • BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYE YARDIM KAMPANYASINA YAPILAN BAĞIŞLAR VERGİDEN DÜŞER Mİ

BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYE YARDIM KAMPANYASINA YAPILAN BAĞIŞLAR VERGİDEN DÜŞER Mİ

YATIRIM
Yeminli Mali Müşavirlik&Bağımsız Denetim
Sirküleri[1]-2020/11

 

Korona Virüsü (COVID-19) salgınından dolayı “Biz Bize Yeteriz Türkiye” adıyla yapılan bağış kampanyası veya diğer genel bütçeli dairelere yapılan nakdi ve ayni bağışların vergi uygulaması karşısındaki durumu bu sirkünün konusunu teşkil etmektedir.

Buna göre;

1) Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince Cumhurbaşkanlığınca başlatılan yardım kampanyasına yapılan nakdi bağışların tamamı

-          Makbuz karşılığında yapılmak

şartıyla beyannamede beyan edilen matrahtan (kazanç) indirilebilecektir.

2) Diğer taraftan; genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara verilen bağış ve yardımlar;

-          Beyan edilen gelirin ve kurum kazancının % 5'ini (kalkınmada öncelikli yörelerde % 10) aşmamak ve

-          Makbuz karşılığında yapılmak

Şartıyla beyan edilen matrahtan indirilebilecektir.

3) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından salgınla mücadele kapsamında

Valilik, belediyeler, kamuya yararlı dernekler ve vergi muafiyetli vakıflarca başlatılacak yardım kampanyaları yahut kampanya olmaksızın makbuz karşılığı yapılacak nakdi yardımlar bağış kapsamında beyan edilen matrahın % 5’ini aşmamak şartıyla indirim konusu yapılabilir.

4) Bununla beraber; makbuz veya fatura mukabili olmak üzere salgınla mücadele kapsamında bağışlanan dezenfektan, sağlık kiti, plastik eldiven, maske vb ayni yardımların tamamı beyan edilen matrahtan indirilebilecektir.

5) Gelir vergisi mükellefleri için ticari kazanç dışında kalan kazanç ve iradlara tekabül eden matrahtan yapılan bağışların indirim konusu yapılması mümkün değildir.


[1] Sirkülerimizle vermiş olduğumuz bilgiler belli bir konu(lar) veya haber(ler)in detaylı açıklaması olmayıp, genel çerçevede bilgi ve fikir vermek amaçlıdır. Bu sebeple; muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda önerileri kapsamamaktadır. Daha detaylı ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda; konusuna hakim profesyonel bir danışmanlık olan YATIRIM Yeminli Mali Müşavirlik & Bağımsız Denetim ile irtibata geçiniz.

Yorumlar

Makaleler

Tüm Hakları Saklıdır. © 2020