• 444 4 208
  • info@yatirimymm.com

2019 Yeminli Mali Müşavirlik Tam Tasdik Limitleri

2019 Yeminli Mali Müşavirlik Tam Tasdik Limitleri

YATIRIM
Yeminli Mali Müşavirlik&Bağımsız Denetim
Sirküleri[1]-2019/02

 

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Müşavirlik Kanunu ve 37 Seri Nolu Genel Tebliğinde Yeminli Mali Müşavirler tarafından düzenlenecek tasdik raporları ile ilgili olarak kararlaştırılan limitler durumuna göre son “üç veya iki” takvim yılları itibariyle aşağıda şekilde belirlenmiştir.

I-TAM TASDİK

Bu hadlerden birisinin aşılması halinde Yeminli Mali Müşavir ile tam tasdik yapılması gerekir.

TAM TASTİK SINIRI

2016 YILI (TL)

2017 YILI (TL)

2018 YILI (TL)

Aktif Toplam

6.999.000

8.012.000

8.012.000

Net Satışlar Toplamı

13.994.000

16.019.000

 

19.819.000


II- KURUMLAR VERGİ İSTİSNA İŞLEMLER İÇİN YMM RAPORU DÜZENLEME SINIRI

TAM TASTİK SINIRI

2017 YILI (TL)

2018 YILI (TL)

2019 (TL)

KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNALARI

255.000

292.000

361.000

YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI

582.000

666.000

824.000


 
II- KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNA İŞLEMLER İÇİN YMM RAPORU DÜZENLEME SINIRI

 

TAM TASTİK SINIRI

2017 YILI (TL)

2018 YILI (TL)

2019 (TL)

KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNALARI

255.000

292.000

361.000

YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI

582.000

666.000

824.000


 
III-KDV İADESİ

Aşağıdaki tabloda yer alan iade tutarlarının aşılması halinde yeminli mali müşavir ile ilgili takvim yılının ocak ayında yapılmış ve Maliye Bakanlığına zamanında bildirilmiş “tam tasdik” sözleşmesinin imzalanmış olması gerekir.

İADE DOĞURAN İŞLEM

2016 (TL)

2017 (TL)

2018 (TL)

2019 (TL)

KDV Kanunu 11/1-a, 11/1-c, 13/a, 13/d, 14, 15/b, 9

473.000

491.000

562.000

 

 

695.000

KDV Kanunu 29/2

946.000

982.000

1.124.000

 

1.391.000

KDV Kanunu 11/1-b (Tam Tasdik Sözleşmesi olup olmadığına bakılmaksızın)

124.000

129.000

148.000

 

 

183.000


IV-YMM Raporu İle Yapılabilecek “GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ” İade Taleplerindeki Limitler

 

 

2018 ve Öncesi (TL)

2019 TL

Süresinde Tam tasdik sözleşmesi imzalayan mükelleflerin tevkif yoluyla kesilen ve beyanname üzerinden mahsup edemedikleri stopaj gelir vergisinin YMM raporuna istinaden nakden ve mahsuben iadesi sınırı (Üst Limit)

100.000

 

 

 

 

100.000


V-İNDİRİMLİ ORAN LİMİTİ

 

 

2017 TL

2018 TL

2019 TL

İade yapılabilmesi için aşılması gereken sınır

10.000

11.400

 

 

14.100

 VI-DİĞER TASDİK LİMİTLERİ

 

 

2016 (TL)

2017 (TL)

2018 (TL)

2019 TL

KURUMLARVERGİSİ İSTİSNASI

248.000

257.000

294.000

 

 

364.000

 VII-YMM’LER Tarafından Yapılacak Karşıt İnceleme Limitleri


İŞLEM TÜRÜ

01.01.2017

Ve Sonrasında Düzenlenen Belgeler (TL)

01.01.2018 ve Sonrası

Düzenlenen

Belgeler (TL)

01.01.2019 ve Sonrası

Düzenlenen

Belgeler (TL)

Karşıt inceleme yapılmasının zorunlu olmadığı haller

25.000

29.000

 

36.000

Bir mükelleften bir aylık dönemde birden fazla yapılan mal ve hizmet alımları toplamında limit

75.000

86.000

 

 

 

106.000[1] Sirkülerimizle vermiş olduğumuz bilgiler belli bir konu(lar) veya haber(ler)in detaylı açıklaması olmayıp, genel çerçevede bilgi ve fikir vermek amaçlıdır. Bu sebeple; muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda önerileri kapsamamaktadır. Daha detaylı ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda; konusuna hakim profesyonel bir danışmanlık olan YATIRIM Yeminli Mali Müşavirlik & Bağımsız Denetim ile irtibata geçiniz.

Yorumlar

Makaleler

Tüm Hakları Saklıdır. © 2019