• 444 4 208
  • info@yatirimymm.com

Sirküler

Makaleler

Geçici İthalatın Ba ve Bs Formlarında Bildirimi
19Mar
314

Geçici İthalatın Ba ve Bs Formlarında Bildirimi

Dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan ithalatlarda Ba bildirim formuna dahil edilecek tutar

Devamını Oku
Yıllar İtibariyle Net ve Brüt Asgari Ücret
25Şub
344

Yıllar İtibariyle Net ve Brüt Asgari Ücret

Yıllar itibariyle asgari ücret tutarlarını sizler için derledik

Devamını Oku
Süreç ve Sonuçlarıyla Başlıklar Halinde Konkordato
17Şub
545

Süreç ve Sonuçlarıyla Başlıklar Halinde Konkordato

Adım adım, madde madde konkordato sürecini bu sirkülerimizde bulabilirsiniz

Devamını Oku
2019 Yeminli Mali Müşavirlik Tam Tasdik Limitleri
22Oca
1001

2019 Yeminli Mali Müşavirlik Tam Tasdik Limitleri

Yeminli Mali Müşavirler tarafından düzenlenecek tasdik raporları ile ilgili olarak kararlaştırılan limitler durumuna göre son “üç veya iki” takvim yılları itibariyle bu Sirkülerimizde bulabilirsiniz

Devamını Oku
Şirket Ortağı için Yurt Dışında Mukim Sigorta Şirketine Ödenen Hastalık ve Kaza Sigortası Primleri Gider Yazılır mı
22Oca
483

Şirket Ortağı için Yurt Dışında Mukim Sigorta Şirketine Ödenen Hastalık ve Kaza Sigortası Primleri Gider Yazılır mı

Devamını Oku
İstisna İşlemler İçin YMM Raporu Düzenleme Sınırı
08Kas
749

İstisna İşlemler İçin YMM Raporu Düzenleme Sınırı

Yıllar (2007-2018) itibariyle İstisna İşlemler için YMM raporu düzenleme limitlerini bu Sirküler'imizde bulabilirsiniz

Devamını Oku
KDV Tevkifatında Yeni Uygulama
10Eki
866

KDV Tevkifatında Yeni Uygulama

Gelir İdaresi, problemlerin çözümü bağlamında yeni bir düzenlemeyi uygulamaya geçirdi.

Devamını Oku
7143 Sayılı Kanun Kapsamında Kayda Alınan “Emtialar” İçin Ayrılan Karşılığın Ortaklara Dağıtılması Halinde Vergilendirilir mi
07Eki
1901

7143 Sayılı Kanun Kapsamında Kayda Alınan “Emtialar” İçin Ayrılan Karşılığın Ortaklara Dağıtılması Halinde Vergilendirilir mi

Devamını Oku
Hazır Beton Teslimlerinde KDV Tevkifatı
03Eki
1210

Hazır Beton Teslimlerinde KDV Tevkifatı

YATIRIM YMM ve Bağımsız Denetim AŞ olarak “hazır beton teslimlerinde tevkifat uygulaması” ile ilgili olarak bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur.

Devamını Oku
Yurtiçi Mal Satışı Dövizli Olabilir Mi
21Eyl
1221

Yurtiçi Mal Satışı Dövizli Olabilir Mi

Uygulamada; yurtiçi teslim edilen malların satışında döviz veya dövize endeksli olarak satılması hususunda tereddütler yaşanmaktadır

Devamını Oku
Dövizli Alım Satım İşlemlerine Son
20Eyl
665

Dövizli Alım Satım İşlemlerine Son

12 Eylül 2018’den itibaren geçerli döviz üzerinden işlem yapılması uygulamasına sınırlama getirildi.

Devamını Oku
İhracat Bedellerini Yurda Getirilme Şartı Getirildi
04Eyl
1357

İhracat Bedellerini Yurda Getirilme Şartı Getirildi

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan idari düzenleme ile “6 AY GEÇERLİ OLMAK” üzere ihracat bedellerinin yurda getirilmesini zorunlu hale getirildi

Devamını Oku
Ara Malı Üretimi Şart
19Ağu
613

Ara Malı Üretimi Şart

Ülkemizin Dış Ticaret açığının oluşmasında % 70 etkisi olan ara malı ithalatına ikame etkisi olacak yerli ara malı üretimine ilişkin teşvik veya desteği, YATIRIM YMM&BD olarak önemli görüyoruz.

Devamını Oku
Döviz Bürolarınca Yapılan Döviz İşlemlerinde Kimlik Tespiti Sınırı
19Ağu
812

Döviz Bürolarınca Yapılan Döviz İşlemlerinde Kimlik Tespiti Sınırı

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a İlişkin Tebliğler uyarınca kurulan ve kurulacak olan yetkili müesseseler belirlenen sınırı aşan işlemlerde kimlik tespiti yapmak zorundadır.

Devamını Oku
Soru ve Cevaplarla Yeniden Değerleme Uygulaması
13Ağu
1833

Soru ve Cevaplarla Yeniden Değerleme Uygulaması

7144 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanununa eklenen geçici 31.madde ile yeniden değerleme uygulaması getirildi.

Devamını Oku
Sanayi Bölgelerine Yapılan Teslimlerde KDV İstisnası
11Ağu
770

Sanayi Bölgelerine Yapılan Teslimlerde KDV İstisnası

KDV Kanunun 13.maddesine eklenen (j) bendi ile organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları 1/4/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV’den istisna kapsamına alınmıştır

Devamını Oku
Yeminli Mali Müşavirlik Tam Tasdik Limitleri
06Ağu
2794

Yeminli Mali Müşavirlik Tam Tasdik Limitleri

Yeminli Mali Müşavirler tarafından düzenlenecek tasdik raporları ile ilgili olarak kararlaştırılan limitler durumuna göre son “üç veya iki” takvim yılları itibariyle kararlaştırılmıştır.

Devamını Oku
Belediyeden Alınan Gayrimenkullere Ait KDV İndirim Konusu Yapılabilir mi
28Tem
652

Belediyeden Alınan Gayrimenkullere Ait KDV İndirim Konusu Yapılabilir mi

KDV mükelleflerinin kendilerine yapılan teslim ve hizmetlere ait katma değer vergisini indirim konusu yapabilmesi için;

Devamını Oku
Nevi Değiştirme ve Tam Tasdik Raporları
28Tem
807

Nevi Değiştirme ve Tam Tasdik Raporları

Yeminli Mali Müşavir ile tam tasdik sözleşmesi yapan kurumlar vergisi mükellefleri tür değiştirme yoluna müracaat edebilmektedir.

Devamını Oku
Konutlara İlişkin Belediyelere Yapılan İnşaat İşlerinde KDV Oranı
21Tem
797

Konutlara İlişkin Belediyelere Yapılan İnşaat İşlerinde KDV Oranı

YATIRIM Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim olarak bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur.

Devamını Oku
Yeniden Değerleme Uygulaması
06Tem
742

Yeniden Değerleme Uygulaması

7144 sayılı Kanunun 5.maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen Geçici 31.madde

Devamını Oku
Adat İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
06Tem
691

Adat İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Bilindiği üzere 29.06.2018 tarihinden itibaren Merkez Bankası tarafından avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı %19,50, reeskont faiz oranı ise %18,50 olarak belirlenmiştir.

Devamını Oku
 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Genel Tebliğ
20Haz
709

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Genel Tebliğ

Gerçek ve tüzel kişileri ilgilendiren 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu 18 Mayıs 2018 Tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Devamını Oku
Yargı Kararlarıyla İşçinin Tazminatsız Gönderilme Şartları
05Haz
1025

Yargı Kararlarıyla İşçinin Tazminatsız Gönderilme Şartları

İş Kanunu kapsamında ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan halleri sergileyen işçilerin tazminatsız gönderilme durumları düzenlenmiştir.

Devamını Oku
Soru ve Cevaplarla Matrah Artırımı
30May
8159

Soru ve Cevaplarla Matrah Artırımı

18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile kamu alacaklarının yapılandırılması ve matrah artırımı uygulaması getirildi.

Devamını Oku
Sermaye Artırımının G.Menkul ile Ödenmesi
28May
1053

Sermaye Artırımının G.Menkul ile Ödenmesi

Özsermayenin güçlü olması şirketler açısından önem arz etmektedir. Sermayenin ayni olarak artırılmasının mümkün olup olmadığı sirkünün konusunu teşkil etmektedir.

Devamını Oku
Sermaye Artırımının G.Menkul ile Ödenmesinde Harçlar
28May
781

Sermaye Artırımının G.Menkul ile Ödenmesinde Harçlar

Özsermayenin güçlü olması şirketler açısından önem arz etmektedir. Sermayenin ayni olarak artırılması durumunda Türk Ticaret Kanununda bazı kolaylıklar bulunmaktadır.

Devamını Oku
İş Ortaklığı Ortağı Mahsuben İade İsteyebilir mi
18May
1132

İş Ortaklığı Ortağı Mahsuben İade İsteyebilir mi

İş ortaklığınca kesinti yoluyla ödenen stp GV’nin kurumlar vergisine mahsubundan sonra kalan kısmının iş ortaklığı ortağının vergi borçlarına mahsuben iadesi

Devamını Oku
Konut ve İşyeri Tapu Harcı Düşürüldü
08May
1136

Konut ve İşyeri Tapu Harcı Düşürüldü

Gayrimenkul devirlerinde uygulanan tapu harcı % 25 oranında düşürüldü

Devamını Oku
Makina ve Techizata KDV İstisnası
08May
2193

Makina ve Techizata KDV İstisnası

05 Mayıs 2018 Tarih ve 30412 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla imalatta kullanılmak şartıyla KDV’den istisna edilen makine ve teçhizata ilişkin esaslar belirlendi

Devamını Oku
Tüm Hakları Saklıdır. © 2019