• 444 4 208
  • info@yatirimymm.com

Sirküler

Makaleler

Meclise Sevk Edilen Vergi Paketi ile Hangi Düzenlemeler Yapılacak
15Tem
628

Meclise Sevk Edilen Vergi Paketi ile Hangi Düzenlemeler Yapılacak

TBMM Başkanlığına sunulan Kanun Teklifi ile vergi mevzuatında değişiklik öngörülüyor. yasalaşması halinde diğer düzenlemelerle beraber vergi uygulamasında yapılacak değişiklikler bu sirkülerimizin konusunu teşkil etmektedir

Devamını Oku
Süresi Kendiliğinden Uzatılan Sözleşmelerde Damga Vergisi
06Tem
442

Süresi Kendiliğinden Uzatılan Sözleşmelerde Damga Vergisi

Süresi kendiliğinden uzatılan ve ilgili Kanunda kavranan sözleşmelerde damga vergisi...

Devamını Oku
Devir Halinde İki Yıllık Sürenin Başlangıç Tarihi
18Nis
847

Devir Halinde İki Yıllık Sürenin Başlangıç Tarihi

Gerçek usulde vergilendirilen bir şahıs işletmesinin aktif ve pasifi bir sermaye şirketine dönüşmesi veya devri karşılaşılan bir durumdur.

Devamını Oku
Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzadı
01Nis
482

Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzadı

Bazı vergi beyannamelerinin verilme süreleri yeni bir belirleme yapılıncaya kadar uzatılmıştır

Devamını Oku
Geçici İthalatın Ba ve Bs Formlarında Bildirimi
19Mar
840

Geçici İthalatın Ba ve Bs Formlarında Bildirimi

Dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan ithalatlarda Ba bildirim formuna dahil edilecek tutar

Devamını Oku
Yıllar İtibariyle Net ve Brüt Asgari Ücret
25Şub
787

Yıllar İtibariyle Net ve Brüt Asgari Ücret

Yıllar itibariyle asgari ücret tutarlarını sizler için derledik

Devamını Oku
Süreç ve Sonuçlarıyla Başlıklar Halinde Konkordato
17Şub
1269

Süreç ve Sonuçlarıyla Başlıklar Halinde Konkordato

Adım adım, madde madde konkordato sürecini bu sirkülerimizde bulabilirsiniz

Devamını Oku
2019 Yeminli Mali Müşavirlik Tam Tasdik Limitleri
22Oca
2816

2019 Yeminli Mali Müşavirlik Tam Tasdik Limitleri

Yeminli Mali Müşavirler tarafından düzenlenecek tasdik raporları ile ilgili olarak kararlaştırılan limitler durumuna göre son “üç veya iki” takvim yılları itibariyle bu Sirkülerimizde bulabilirsiniz

Devamını Oku
Şirket Ortağı için Yurt Dışında Mukim Sigorta Şirketine Ödenen Hastalık ve Kaza Sigortası Primleri Gider Yazılır mı
22Oca
669

Şirket Ortağı için Yurt Dışında Mukim Sigorta Şirketine Ödenen Hastalık ve Kaza Sigortası Primleri Gider Yazılır mı

Devamını Oku
İstisna İşlemler İçin YMM Raporu Düzenleme Sınırı
08Kas
1011

İstisna İşlemler İçin YMM Raporu Düzenleme Sınırı

Yıllar (2007-2018) itibariyle İstisna İşlemler için YMM raporu düzenleme limitlerini bu Sirküler'imizde bulabilirsiniz

Devamını Oku
KDV Tevkifatında Yeni Uygulama
10Eki
1042

KDV Tevkifatında Yeni Uygulama

Gelir İdaresi, problemlerin çözümü bağlamında yeni bir düzenlemeyi uygulamaya geçirdi.

Devamını Oku
7143 Sayılı Kanun Kapsamında Kayda Alınan “Emtialar” İçin Ayrılan Karşılığın Ortaklara Dağıtılması Halinde Vergilendirilir mi
07Eki
3683

7143 Sayılı Kanun Kapsamında Kayda Alınan “Emtialar” İçin Ayrılan Karşılığın Ortaklara Dağıtılması Halinde Vergilendirilir mi

Devamını Oku
Hazır Beton Teslimlerinde KDV Tevkifatı
03Eki
1773

Hazır Beton Teslimlerinde KDV Tevkifatı

YATIRIM YMM ve Bağımsız Denetim AŞ olarak “hazır beton teslimlerinde tevkifat uygulaması” ile ilgili olarak bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur.

Devamını Oku
Yurtiçi Mal Satışı Dövizli Olabilir Mi
21Eyl
1628

Yurtiçi Mal Satışı Dövizli Olabilir Mi

Uygulamada; yurtiçi teslim edilen malların satışında döviz veya dövize endeksli olarak satılması hususunda tereddütler yaşanmaktadır

Devamını Oku
Dövizli Alım Satım İşlemlerine Son
20Eyl
775

Dövizli Alım Satım İşlemlerine Son

12 Eylül 2018’den itibaren geçerli döviz üzerinden işlem yapılması uygulamasına sınırlama getirildi.

Devamını Oku
İhracat Bedellerini Yurda Getirilme Şartı Getirildi
04Eyl
1484

İhracat Bedellerini Yurda Getirilme Şartı Getirildi

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan idari düzenleme ile “6 AY GEÇERLİ OLMAK” üzere ihracat bedellerinin yurda getirilmesini zorunlu hale getirildi

Devamını Oku
Ara Malı Üretimi Şart
19Ağu
734

Ara Malı Üretimi Şart

Ülkemizin Dış Ticaret açığının oluşmasında % 70 etkisi olan ara malı ithalatına ikame etkisi olacak yerli ara malı üretimine ilişkin teşvik veya desteği, YATIRIM YMM&BD olarak önemli görüyoruz.

Devamını Oku
Döviz Bürolarınca Yapılan Döviz İşlemlerinde Kimlik Tespiti Sınırı
19Ağu
942

Döviz Bürolarınca Yapılan Döviz İşlemlerinde Kimlik Tespiti Sınırı

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a İlişkin Tebliğler uyarınca kurulan ve kurulacak olan yetkili müesseseler belirlenen sınırı aşan işlemlerde kimlik tespiti yapmak zorundadır.

Devamını Oku
Soru ve Cevaplarla Yeniden Değerleme Uygulaması
13Ağu
2559

Soru ve Cevaplarla Yeniden Değerleme Uygulaması

7144 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanununa eklenen geçici 31.madde ile yeniden değerleme uygulaması getirildi.

Devamını Oku
Sanayi Bölgelerine Yapılan Teslimlerde KDV İstisnası
11Ağu
896

Sanayi Bölgelerine Yapılan Teslimlerde KDV İstisnası

KDV Kanunun 13.maddesine eklenen (j) bendi ile organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları 1/4/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV’den istisna kapsamına alınmıştır

Devamını Oku
Yeminli Mali Müşavirlik Tam Tasdik Limitleri
06Ağu
3374

Yeminli Mali Müşavirlik Tam Tasdik Limitleri

Yeminli Mali Müşavirler tarafından düzenlenecek tasdik raporları ile ilgili olarak kararlaştırılan limitler durumuna göre son “üç veya iki” takvim yılları itibariyle kararlaştırılmıştır.

Devamını Oku
Belediyeden Alınan Gayrimenkullere Ait KDV İndirim Konusu Yapılabilir mi
28Tem
750

Belediyeden Alınan Gayrimenkullere Ait KDV İndirim Konusu Yapılabilir mi

KDV mükelleflerinin kendilerine yapılan teslim ve hizmetlere ait katma değer vergisini indirim konusu yapabilmesi için;

Devamını Oku
Nevi Değiştirme ve Tam Tasdik Raporları
28Tem
1034

Nevi Değiştirme ve Tam Tasdik Raporları

Yeminli Mali Müşavir ile tam tasdik sözleşmesi yapan kurumlar vergisi mükellefleri tür değiştirme yoluna müracaat edebilmektedir.

Devamını Oku
Konutlara İlişkin Belediyelere Yapılan İnşaat İşlerinde KDV Oranı
21Tem
887

Konutlara İlişkin Belediyelere Yapılan İnşaat İşlerinde KDV Oranı

YATIRIM Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim olarak bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur.

Devamını Oku
Yeniden Değerleme Uygulaması
06Tem
838

Yeniden Değerleme Uygulaması

7144 sayılı Kanunun 5.maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen Geçici 31.madde

Devamını Oku
Adat İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
06Tem
789

Adat İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Bilindiği üzere 29.06.2018 tarihinden itibaren Merkez Bankası tarafından avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı %19,50, reeskont faiz oranı ise %18,50 olarak belirlenmiştir.

Devamını Oku
 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Genel Tebliğ
20Haz
790

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Genel Tebliğ

Gerçek ve tüzel kişileri ilgilendiren 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu 18 Mayıs 2018 Tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Devamını Oku
Yargı Kararlarıyla İşçinin Tazminatsız Gönderilme Şartları
05Haz
1121

Yargı Kararlarıyla İşçinin Tazminatsız Gönderilme Şartları

İş Kanunu kapsamında ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan halleri sergileyen işçilerin tazminatsız gönderilme durumları düzenlenmiştir.

Devamını Oku
Soru ve Cevaplarla Matrah Artırımı
30May
9802

Soru ve Cevaplarla Matrah Artırımı

18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile kamu alacaklarının yapılandırılması ve matrah artırımı uygulaması getirildi.

Devamını Oku
Sermaye Artırımının G.Menkul ile Ödenmesi
28May
1145

Sermaye Artırımının G.Menkul ile Ödenmesi

Özsermayenin güçlü olması şirketler açısından önem arz etmektedir. Sermayenin ayni olarak artırılmasının mümkün olup olmadığı sirkünün konusunu teşkil etmektedir.

Devamını Oku
Tüm Hakları Saklıdır. © 2019