• 444 4 208
  • info@yatirimymm.com

Yıllık Bütçeleme Yapmak Şart

Yıllık Bütçeleme Yapmak Şart

2018 yılına gireceğiz…

Ancak yeni yıla hazırlıklı girmek, planlanan yatırım, sınai veya ticari faaliyeti optimum noktada yakalayabilmek çok önemli.

Bunları yapabilmenin ve başarabilmenin yolu ise finansal şartların olgunluğuna bağlı.

Parasal olgunluğu ölçebilmenin yolu ise bütçelemeden geçiyor.

Yani yeni yıla hazırlıklı girmenin ve başarabilmenin yolu “yıllık bütçeleme” yapmaktan geçiyor.

Var olan iç finans kaynaklarını doğru tespit etmek; dış kaynak (kredi vb) imkanlarını riskleri ile beraber doğru tahmin etmek bütçelemenin ilk unsurları.

Yapılan bu tespitleri işletme faaliyetlerine kanalize etmek ve bunu yaparken de rantabl bir şekilde gerçekleştirmek 31 Aralık 2018’de işletmenin başarısı olarak ortaya çıkacaktır…

Parasal güç…

Bütçeleme yapmanın diğer adı aslında işletmenin parasal gücünü tespit etmektir.

Yıllık bütçeleme yapmak, yıl içerisinde ortaya çıkabilecek olası şoklara ve/veya risklere karşı işletmeyi korumada önemli bir unsur…

Hani bir atasözü vardır ya… “Ayağını yorganına göre uzatmak”…

İşte bütçeleme bunu sağlıyor…

Yıl boyunca işletmenin faaliyetinin genişliğini veya darlığını tarih tarih belirleme ve ona göre hareket etme imkânı sağlıyor.

Bütçeleme sayesinde işletme hedeflerini objektif bir şekilde değerlendirerek ortaya çıkarmak ve işletmenin gerçek olanaklarını rakamlarla fotoğraflama imkânı elde ediliyor.

Hükmetmenin önemli yolu…

Yıllık bütçeleme işletme hedeflerinin gerçekleştirilmesinde finansal navigasyon fonksiyonunu icra ediyor.

Paranın yönetici veya ortaklara değil; işletme sahiplerinin ve yöneticilerinin paraya söz geçirmesini ve yönetmesini temin ediyor.

İyi bir bütçe yapmak…

Bütçeleme yapmak işletmelerin geleceğini garanti altına alan önemli bir uygulama. Bu sebeple bütçelemenin iyi hazırlanması işletmenin geleceği ile eşdeğere sahip…

  • Öncelikle hedef belirlemek ve bu hedefleri kısa, orta ve uzun vade olarak tespit etmek,
  • Geçmiş yıl net karını belirlemek,
  • Mevcut iç kaynak yani hazır parasal rakamı belirlemek,
  • Borçları tespit etmek,
  • Alacakları tespit etmek ve batak riskini iyi hesaplayarak alacaktan düşmek,
  • Parasal varlık ve alacakların (risk unsuru düşmüş hali) toplamından borçların düşülerek net iç finansal kaynak rakamlarını hesaplamak,
  • Yıl içinde elde edilecek geliri yıllık, aylık ve haftalık hesaplamak,
  • Yıl içinde gerçekleşebilecek harcamaları yıllık, aylık ve haftalık tespit etmek.

Tüm bunları yaptıktan sonra disiplinli ve basiretli bir şekilde uygulamak gerekiyor.

Revizeler mutlaka olacaktır. Ancak bunları işletme faaliyetini kolaylayıcı yönde gerçekleştirmek gerekiyor…

Aksi takdirde bütçele yapmanın bir anlamı kalmıyor.

Yukarıda sıraladığım esaslar genel bütçeleme aşamaları… Ayrıca ham madde vb özel bütçeler de hazırlanmalı…

Mutlaka…

İşletmelerin yıllık değil aynı zamanda 3 ve 5 yıllık bütçeler ve hedefler belirlemesi ve hazırlaması gerektiği kanaatindeyim.

Yeni yatırımlar olsa bile bütçede; mutlaka işletmeye ödeme yapılmalı… Bundan hiçbir zaman vazgeçmemek gerekiyor… Bütçenin içinde harcama kalemlerinden biriymiş gibi hesap etmek ve ödemeyi disiplinli bir şekilde uygulamak… Belli bir dönem sonra önemli rakamlara ulaşan bir fon kaynağının oluştuğu görülecek…

Unutmamak gerekir; bütçeleme, minimum mali ve finansal kaynaklarla minimum harcama yapılarak büyük hedeflere ulaşmayı sağlar…

Bu sebeple mutlaka yıllık hatta üç ve beş yıllık bütçelemenizi yapın…

Kaynak: Milat Gazetesi, www.ahmetgüzel.com.tr

Yorumlar

Makaleler

Tüm Hakları Saklıdır. © 2020