• 444 4 208
  • info@yatirimymm.com

Vergi Müfettişlerinin Yargı Çilesi

Vergi Müfettişlerinin Yargı Çilesi

Vergi Müfettişliği, onurlu ve gururlu bir meslek… Gerek kültürü ile gerekse kendi içinde geliştirdiği kural ve bağlamlarıyla ülkemizin belki de en güzide bakanlıklarından biridir, Maliye Bakanlığı. Mensubu olmakla her zaman onur duyduğum bu kariyer mesleğin “önemli bir kısmı” oldukça sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Vergi Müfettişlerinin yetişme süreci…
  • KPSS,
  • Bakanlığın yazılı Giriş Sınavı,
  • Sözlü sınav,
  • Atandıktan sonra Üstatlarının refakatinde geçen zorlu 2 yıllık bir süreç,
  • İki yılın sonunda Yetki Sınavı ve
  • Üçüncü yılın sonunda oldukça çetin, stresli ve uzun bir Yeterlilik Sınavı.
Sürecini altı maddede sıraladığım Vergi Müfettişleri oldukça zor koşullarda yetiştiriliyor… Sıkıntılı bir süreç… 31.10.2011 tarih ve 28101 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğine göre sınav kurulu, “Bakan onayı ile Başkan veya Başkan Yardımcılarından birinin başkanlığında, Vergi Müfettiş Yardımcılığında geçen süreler dâhil en az sekiz yıl Vergi Müfettişi olarak görev yapanlar arasından” seçiliyordu. Ancak 27.03.2013 tarih ve 28600 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile “en az sekiz yıl” şartı yönetmelikten çıkarıldı. Ve bu tarihten sonra yeterlilik sınav komisyonları, değişik yönetmeliğe göre 8 yıl şartı aranmadan oluşturuldu. Yapılan itiraz ve açılan davalar neticesinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 03.12.2014 tarih ve Esas:2014/904 no.lu karar ile Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinin “… Daha önce sınav kurulunda yer alabilmek için 8 yıl vergi müfettişi olarak çalışma koşulunun kaldırılma gerekçesi idarece tam olarak ortaya konulmamıştır.” denilmek suretiyle yönetmeliğin “en az sekiz yıl” ibaresini yürürlükten kaldıran hükmünün yürütmesinin durdurulmasına karar verdi Yürütmesi durdurulan söz konusu yönetmelik değişikliğine ilişkin dava, Danıştay’da esastan görüşülmeye devam ediliyor. Akabinde Ankara 17.İdare Mahkemesi de 15.01.2016 tarih ve 2016/95 numaralı karar ile sınav komisyonunun değişiklik öncesi hükme göre oluşturulması gerektiği yönünde karar verdi. Açılan davalar neticesinde sınavları iptal durumu ile karşı karşıya olan Vergi Müfettişlerinin yapılan yeterlik sınav tarihleri ise şu şekilde: 2010/1 dönemi Vergi Müfettişlerinin sınavı tarihi 2-3/Ekim 2013, 2010/2 dönemi Vergi Müfettişlerinin sınav tarihi 9-10/Ekim 2013, 2011 dönemi Vergi Müfettişlerinin sınav tarihi 23-26/Haziran2014. Yani sınav komisyonları değişik yönetmelikten sonra ve bu yönetmeliğe göre yasal çerçevede oluşturuldu. Söz konusu üç sınavın neticesinde başarılı olan Müfettiş Yardımcıları üçlü kararnameyle Vergi Müfettişi olarak atandı. Vergi Müfettişi olarak atananların sayısı yaklaşık 1200. Vergi Denetim Kurulunun verilerine göre Müfettiş Yardımcıları sayılmazsa toplam Vergi Müfettiş sayısı 3230. Diğer bir ifadeyle; belirsizlik durumunu yaşayan müfettişler toplam Müfettişlerin yaklaşık % 40’ına tekabül ediyor. Yargı, bir mağduriyeti kaldırırken başka bir mağduriyet oluşturmamalı… Sınav neticesinde Müfettiş olarak atanamayan Müfettiş Yardımcılarının haksızlığa uğradıklarını düşünerek dava açmaları yasal bir hak. Bununla beraber Mahkemelerin bir durumu değerlendirirken verdikleri hukuki kararlarda; bir tarafa adalet dağıtırken başka bir tarafı da mağdur etmemesi gerekiyor. Ve devletin işlerini sekteye uğratmadan hukuki bir çözümle karar vermesi gerekiyor… Müfettiş olarak atanan 1200 Vergi Müfettişi, 2013 ve 2014’ten bu yana görevlerini Vergi Müfettişi unvanıyla icra ediyor ve vergi inceleme raporları düzenliyor… Bu arada Danıştay ve Mahkemenin bu kararlarından önce Maliye Bakanlığı söz konusu yeterlik sınavlarını geçemeyen Müfettiş Yardımcıları için ayrı bir sınav imkânı sağladığını da ifade edeyim… Yani Bakanlık durumu düzeltmiş ve idari bir çözüm yolu geliştirmiş iken Yargının verdiği kararlar hem sınavları geçemeyen hem de Müfettiş olarak atananlar için “tam bir belirsizlik ve stres” niteliğini kazanmış durumda. Her açıdan yüksek bir maliyet… Yukarıda da ifade ettim;… Vergi Müfettişlerinin yetişme süreci oldukça zor koşullarla gerçekleşiyor. Bir Vergi Müfettişinin yetişmesi; verilen emeklerin yanı sıra yaklaşık 200 bin liraya mal oluyor. Yani bu belirsizliğin devlete maliyeti, 280 milyona mal olabilir… Yani Yargının verdiği kararlar mevcut aşamaları itibariyle hem Bakanlık hem Vergi Müfettişleri hem de Müfettiş Yardımcılar için “Çileye dönmüş” durumda… (23.03.2017 tarihli Milat Gazetesinde yayımlanmıştır)

Yorumlar

Makaleler

Tüm Hakları Saklıdır. © 2020