• 444 4 208
  • info@yatirimymm.com

Sürdürülebilir Ekonominin Döngüsel Yönü

Sürdürülebilir Ekonominin Döngüsel Yönü

Ekonomiler açısından büyümek önem arz ediyor.

Büyümenin ön görülebilir, sağlıklı ve çevreci olanı ayrı bir önemli.

Sürdürülebilir büyüme için kaynakların akıllıca ve rantabl kullanılması icap ediyor.

Ekonominin çevreci yönü veya doğa ve çevre ile uyumlu ekonominin tanımı olarak karşımıza “Circular Economy” çıkıyor. Yani “döngüsel ekonomi”…

Atıkların arıtılması ve/veya önlenmesi, eko-doğa, eko-tasarım ve tekrar kullanım döngüsel ekonominin bileşenlerini oluşturuyor.

Döngüsel ekonomide sadece sürdürülebilir büyüme bulunmuyor.

Aynı zamanda sürdürülebilir tüketim, geri dönüşüm başka bir ifade ile yukarı dönüşüm de bu ekonominin “ana tema”larını oluşturuyor.

Çevreye duyarlılık ve ürünün yeniden kullanımı da “ana tema”nın diğer unsurları.

Çevreyle barışık ekonomi…

Gelişmiş ekonomilerde “üret-kullan-at” dönemi bitiyor artık.

Kısıtlı doğal kaynaklar ve doğayla küskün sanayinin sebep olduğu küresel ısınma, ozon tabakasının delinmesi vb çevresel felaketler işin farklı bir yönünü devreye almak zorunda bıraktırıyor… Üret-kullan-yeniden üret (veya tekrar kullan)…

İnsan sağlığı…

“Döngüsel ekonomi”nin en önemli sonucu insan ve doğa sağlığı.

Bu yönüyle yeşil ekonomi olarak da adlandırılabilir, “döngüsel ekonomi”.

Bu açıdan baktığınızda ekonomiyi farklı değerlendiriyorsunuz:…

Bu düşüncede “eşyayı tüketmiyor”sunuz. Eşyayı daha doğrusu ham maddeyi “kullanan” bir ekonomi durumunda oluyorsunuz…

Başka bir ifade ile esas olarak ham maddeleri ve eşyayı tüketerek bitirmek yolunda ilerleyen “doğrusal ekonomi”den “Döngüsel Ekonomi” pozisyonuna geçiyorsunuz.

Yani dostlarım!…

“insan merkezli” ekonomi aşamasına geçiyorsunuz.

Türkiye…

Geri dönüşüm konusunda Türkiye’nin yaptığı önemli ve özverili çalışmalardan biri “Ulusal Geri Dönüşüm Eylem planı”…

2013-2016 yıllarını kapsayan bu plan hem kamu hem özel kesimi geri dönüşüm konusunda teşvik ve düzenlemeyi amaçlıyor…

Ülkemizde geri dönüşüm ekonomisi ambalaj atıklarının gelir düzeyi düşük kişilerce toplanarak hurda depolarına satılmasıyla başladı.

Çöpe atılan ambalaj atıkları gelir düzeyi düşük kişilerce sağlıksız koşullarda toplanmaktaydı. Ancak son birkaç yıldır bu durumun az da olsa düzelmeye başladığını ifade etmek gerekir.

Türkiye’nin yıllık geri dönüşüm ekonomisi 5 milyar Euroluk bir değere sahip.

Ülkemizde ekonomiye tekrar kazandırılma oranı yaklaşık % 32.

Geri dönüşüm (döngüsel) ekonomi ile AB ülkelerinin 2016 kazancı 600 milyar Euro.

Bu tutar, yıllık % 8 gibi bir kazanca tekabül ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre 2014 yılında ayrı-toplama ve geri dönüşüm için lisans alan firma sayısı yaklaşık olarak 1.000 civarı.

Ambalaj atıklarını yönetmelikte belirtildiği şekilde ayrı toplamak üzere yönetim planı hazırlayan belediye sayısı 500.

Ekonomiye geri kazandırılan ambalaj atığı miktarı yıllık 2 milyon ton.

Daha bilinçli olmak gerekiyor…

Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması bu işi çok daha rantabl hale getiriyor…

Konut ve işyerlerinde tüketicilerin düzenli olarak bilgilendirilerek atık kumbaralarının birbirinden ayırılarak kurulması sağlıklı başlangıcı ifade ediyor.

Tabi bu konuda en büyük görev insanımıza düşüyor.

Zira ekonomiye kazandırılan her atık, çocuklarımızın gelecekte daha fazla kaynağa ve daha temiz çevreye sahip olması demek…

Kaynak: Milat Gazetesi, www.ahmetgüzel.com.tr

Yorumlar

Makaleler

Tüm Hakları Saklıdır. © 2020