• 444 4 208
  • info@yatirimymm.com

Soru ve Cevaplarla Erken İade Sistemi

Soru ve Cevaplarla Erken İade Sistemi

1) Erken iade sistemi, hangi işlemler için geçerli olacak?

Erken KDV iadesinde özel bir sınıflama yapılmamıştır. Bu sebeple iade hakkı doğuran tüm işlemler için sistem geçerli olacak.

Buna göre;

a)      5.000 TL sınırını aşan ve

b)      İşlem türü itibariyle YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilebilen

nakden iade talepleri erken iade müessesesinden faydalanabilecektir.

2) Hangi tarihten itibaren geçerli olacak?

Sistem 1 Mart 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak. Dolayısıyla bu tarihten sonraki iade talepleri için uygulanabilecektir.

3) 2018 yılı iadeleri de yararlanabilir mi?

Erken KDV iade esasları Ocak/2019 ve sonrasındaki işlemlerden kaynaklanan iade talepleri için geçerli olacaktır.

Bu sebeple; 2018 ve öncesine ait iade talepleri 1 Mart ve sonrasında talep edilse dahi uygulamadan yararlanamayacaktır.

4) İade tutarı kaç günde ve hangi oranda ödenecektir?

İade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının “%50’siKDV İadesi Ön Kontrol Raporunun oluşturulmasından itibaren “on iş günü” içinde mükellefe iade edilir.

5) İadenin yapılabilmesi için verilmesi gereken belgeler nelerdir?

Erken iade uygulamasından yararlanabilmek için

        i.            Standart iade talep dilekçesi,

      ii.            YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile

    iii.            KDV Genel Uygulama Tebliğinin ilgili bölümlerinde iade taleplerine ilişkin aranan belgelerin tamamının

ibraz edilmesi şarttır.

Aksi takdirde iade talebi KDVİRA sistemi tarafından sorgulanmaz.

Söz konusu verilmesi gereken belgelerin tamamının ibraz edilmesi kaydıyla KDVİRA sistemi tarafından sorgulanır.

Sorgulama sonucunda üretilen “KDV İadesi Ön Kontrol Raporu”na göre iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının %50’si KDV İadesi Ön Kontrol Raporunun oluşturulmasından itibaren on iş günü içinde iade edilir.

6) Erken iade sisteminden yararlanmak için aranılan şartlar nelerdir?

Aşağıdaki şartları taşıyan mükellefler erken iade sisteminden yararlanabilir.

1)      En az 24 dönem (vergilendirme dönemi 3 aylık olanlar için en az 8 dönem) KDV beyannamesi vermiş olması,

2)      Daha önce “en az üç vergilendirme dönemine” ilişkin iade talebinin sonuçlanmış olması,

3)      Kendisi, ortakları, ortaklıkları ve kanuni temsilcilerinin;

a.       Özel esaslara tabi olmaması, 

b.      Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince yapılan değerlendirme ve analizler sonucunda bireysel olarak veya organize bir şekilde sahte belge düzenleme tespiti nedeniyle incelemeye sevk edilmemiş olması,

c.       Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince iade taleplerinin riskli iade kapsamında incelemeye sevk edilmemiş olması,

4)      Tebliğin (IV/A-6.) bölümünün birinci paragrafının (iv) ayrımı ve üçüncü paragrafı kapsamında iade taleplerinin incelemeye sevk edilmemiş olması. 

7) Kalan %50 iade tutarı nasıl iade edilecektir?

KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna göre iade yapılmasını müteakip, iade talebinin tamamına yönelik olarak KDVİRA sistemi tarafından üretilen KDV İadesi Kontrol Raporuna ilişkin kontroller, YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna ilişkin kontroller ile vergi dairesince yapılması gereken diğer kontroller genel usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

Mükelleflerin kalan iade tutarı “bu kontrol ve değerlendirmeler” sonucuna göre yerine getirilir.

ÖZET ÖRNEK:

İşlem Türü

Müracaat Tarihi

Durumu

Ön Kont. Raporu Olumsuzluk Tutarı

Erken İade Edilecek Tutar

Eylül-Aralık 2018

2.03.2019

Hiçbir şekilde yararlanamaz

-

-

Ocak 2019

28.02.2019

Yararlanamaz

-

-

Ocak 2019

01.03.2019

Yararlanır

-

-

İşlem Türü

Müracaat Tarihi

İade Tutarı

Ön Kont. Raporu Olumsuzluk Tutarı

Erken İade Edilecek Tutar

Ocak 2019

01.03.2019

-

-

-

İade Tutarı

1.500.000,00

600.000,00

450.000,00

Genel Usul ve Esaslara Göre İade Edilebilir Tutar

1.050.000,00

-

-

KDV İadesi Ön Kontrol Raporunun oluşturulduğu tarih

06.03.2019

İadenin ödeneceği son tarih (10 iş günü)

20.03.2019

(25.02.2019 tarihinde www.muhasebetr.com sitesinde yayımlanmıştır)

Yorumlar

Makaleler

Tüm Hakları Saklıdır. © 2020