• 444 4 208
  • info@yatirimymm.com

Sanayi Üretimi ile Büyüme İlişkisi

Sanayi Üretimi ile Büyüme İlişkisi

Şubat 2018 itibariyle sanayi üretimi % 9,9 artış gösterdi.

Sanayi üretimindeki artışın devam edip etmeyeceği ekonominin geleceği bakımından önemli.

Bu noktada başta ihracat olmak üzere ara malı ithalatındaki durum sanayi üretim endeksindeki seyri okumak bağlamında başlıca kriterleri oluşturuyor.

2017 yılında baş gösteren ihracat ve ara malı ithalatındaki yükseliş Ocak ve Şubat 2018’deki sanayi üretim endeksinin artmasında başlıca unsurlar arasında yer aldı.

Bir başka önemli kriter ise sermaye veya yatırım malı dediğimiz makine ve teçhizatı hususu…

Gelecek aylar umut veriyor...

Ekonomik ve sınai büyüme bakımından Mart ve sonrası da pozitif sinyaller veriyor…

Ocak ve Şubat ayları itibariyle yatırım malı niteliğindeki makine ve teçhizatındaki ithalat, sırasıyla yüzde 21 ve 17 artış gösterdi.

İhracat artış nispetleri aynı aylarda sırasıyla yüzde 10,6 ve 9.

Aynı dönemlerde ara malı ithalatı, konularına göre en düşük yüzde 13, en yüksek yüzde 59 artış gösterdi.

Söz konusu kalemlerdeki artış, sanayi üretiminin Mart ve sonrasında yukarı ivmesini devam ettireceğini kılavuzluyor.

Ancak Şubat ayında ara malı ithalatının önceki dönemlere kıyasen artış hızı düşüş sergiledi. Bunun Mart ayında da devam etmesi halinde Sanayi üretimindeki artış hızını yavaşlatma ihtimali de var.

Ekonomik büyümenin ana etkeni…

Büyümenin en önemli öncül göstergesi sanayi üretim endeksi.

Ekonomik büyüme ile sanayi üretim endeksi arasındaki korelasyonda; sanayi üretim oranının büyüme üzerindeki etkisi yüzde 85 oranında. Bu oran daha önce yaklaşık % 70 civarındaydı.

Bu da ekonomik büyüme oranını belirleyen en önemli etken olarak sanayi üretim endeksini ön plana çıkarıyor.

Seçim olumsuz etkiler mi?...

Yukarıda da ifade ettiğim gibi Mart ve sonrasında özellikle ara malı ithalatının düşmesi, sanayi üretimindeki artış oranını yavaşlatabilir.

Ancak bu durumda bile sanayi endeksindeki artışın tek haneli oranlarda devam edeceğini düşünüyorum.

Diğer taraftan seçim sürecinin, sanayi üretimini yavaşlatma ihtimali de var…

Bu durumda bile seçim sürecinin yıllık bazda olumsuz etkisinin olacağını tahmin etmiyorum. Zira seçimden önce olumsuz etkisi olsa bile 24 Haziran’dan sonra olası negatif etkinin telafi edileceğini düşünüyorum.

Teknolojik Ürün İmalatında kalıcılık…

Yüksek ve orta teknolojik ürün imalatında kalıcılık, ekonomik büyümeyi de kalıcı hale getiriyor.

Ocak ve Şubat dönemleri itibariyle yüksek teknoloji yoğunluklu ürün ihracatı yüzde 2,8’den yüzde 3,4 oranına çıktı.

Teknoloji yoğunluklu üretim ve ihracat oranının yükselmeye devam etmesi, yatırım eğilimini yansıtan sermaye malları alımındaki güçlenmenin sürmesi kalıcı büyüme görünümünü artırıyor.

Mart ayında gelecek rasyolarla beraber teknolojik üretim ile yatırım mallarındaki güçlü pozitif eğilim 2018 ilk çeyrek sanayi üretim artışının yüzde 7’nin üzerinde gerçekleşeceğini gösteriyor.

Aynı husus, ekonomik büyüme açısından da geçerli...

(Kaynak: Milat Gazetesi, www.ahmetgüzel.com.tr)

Yorumlar

Makaleler

Tüm Hakları Saklıdır. © 2020