• 444 4 208
  • info@yatirimymm.com

İthalattan Sonra Uygulanan Fiyat İndirimlerinde Vergi Uygulaması

  • Anasayfa
  • /
  • Makaleler
  • /
  • İthalattan Sonra Uygulanan Fiyat İndirimlerinde Vergi Uygulaması

İthalattan Sonra Uygulanan Fiyat İndirimlerinde Vergi Uygulaması

I.GİRİŞ

İthalat yapılan yurt dışı satıcıları tarafından ithalattan sonra değişen global piyasa dinamikleri fiyatlara yansıtılabilmektedir.

Bu kapsamda belli oranlarda 'credite note' şeklinde belge düzenlenerek iskonto (satış iskontosu veya ciro iskontosu) yapılabilmektedir.

Alacak ve borç notu 'credit note-debit note' uluslararası ticaret yapan şirketlerce ticarette öngörülmeyecek şekilde ortaya çıkan maliyete ilişkin unsurları karşılıklı olarak dengelemek amacıyla kullanılan notlardır. Bu notlar, genellikle firmalar tarafından fiyat farklılıklarına ilişkin düzeltme aracı olarak kullanıldığı gibi, satıcı tarafından alıcıya ticari, lojistik, teknik talepler, komisyon ve indirim gibi nedenlerle de düzenlenir.

Düzenlenen 'credite note' belgelerine istinaden uygulanan iskontonun vergi uygulaması karşısındaki durumu bu yazımızda değerlendirilecektir.

II.FATURA DÜZENLENMESİ GEREKİR Mİ?

Yurt dışındaki satıcı tarafından satılan mal miktarına veya fiyat farkına istinaden ithalatçı adına fiyat indiriminde bulunulması durumunda alınan mal veya hizmetin fiyatı azalacaktır.

Başka bir ifadeyle; ithalatçının yurt dışındaki satıcıya olan borcu azalarak geliri artmış olacaktır.

Vergi Usul Kanununun 227.maddesine göre; bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.

Buna göre; ithalatçı tarafından yurt dışındaki firma adına fatura düzenlemesi ve satış hesaplarına yansıtılması gerekir.

III.KDV UYGULAMASI

Gelir İdaresince yapılan açıklamalarda;

Fiili ithal tarihinden sonra yurtdışındaki firmanın alış iskontosu nedeniyle ithalatçı adına düzenlenen 'credit note' belgesine istinaden lehe uygulanan fiyat indirimi nedeniyle ortaya çıkan KDV, ilgili dönemde indirim konusu yapıldığından, indirim hesaplarında herhangi bir düzeltme yapılmasına ve KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.

Gelir İdaresince yapılan açıklamalarda da aynı yönde irade beyanında bulunulmuştur.

IV.FİYAT İSKONTOSUNUN ÖDEMEDEN SONRA YAPILMASI

İthalatçının, ithal ettiği malın bedelini ödemesinden sonra fiyat iskontosu yapılması halinde fatura düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

Credit note belgesinin düzenlenmiş olması da bu durumu değiştirmez.

ÖRNEK:

İthalatçı A, 1.000.000 USD (Kur: 5,00 TL) bedelle yurtdışından satın aldığı malı 02.01.2019 tarihinde millileştirerek kayıtlarına yansıtmıştır. İthalatçı, 25.01.2019 tarihinde (Kur: 5,00 TL) ödeme gerçekleştirmiştir. Satıcı uluslararası fiyatlarda % 2 (=20.000 USD) değişiklik olması sebebiyle ithalatçı (A) adına 08.01.2019 tarihinde “credit note” belgesini düzenleyerek 10.01.2019’da (Kur: 5,00 TL)  tebliğ etmiştir.

İthalatın Muhasebeleştirilmesi

153 Ticari Mallar

 

5.000.000

 

191 İnd KDV

 

900.000

 

 

320 Satıcılar

320.01 AB Company

 

5.900.000

5.900.000

Credit Note Belgesinin Tebliği ve Faturanın Düzenlenmesi

320 Satıcılar

320.01 AB Company

 

100.000

100.000

 

 

602 Diğer Gelirler

 

100.000

Ödemenin Yapılması

320 Satıcılar

320.01 AB Company

 

4.900.000

4.900.000

 

 

102 Bankalar

 

4.900.000

 
(05.02.2019 tarihinde www.muhasebetr.com sitesinde yayımlanmıştır)

Yorumlar

Makaleler

Tüm Hakları Saklıdır. © 2020