• 444 4 208
  • info@yatirimymm.com

İkinci El Binek Otomobillerde Yüzde 18 KDV

İkinci El Binek Otomobillerde Yüzde 18 KDV

Cumhurbaşkanı Kararıyla (21.03.2019 tarih ve 845 sayılı) % 18 KDV oranı uygulanarak satın alınan araçların tesliminde; bu araçların alımında uygulanan KDV oranının uygulanması benimsendi.

 

Uygulama esasları…

Alınan karara göre;

·         İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce,

·         Binek otomobilin % 18 KDV oranı uygulanarak satın alınması halinde

·         Aynı binek otomobilin tesliminde

KDV oranı, % 18 olarak uygulanacak.

Yüzde 1’li Alımlar…

Cumhurbaşkanı Kararı 22 Mart 2019 tarihinden itibaren uygulanmak zorunda.

Bu kararla ikinci el araç ticareti yapan işletmelerce;

·         % 1 KDV oranı uygulanarak alınan binek otomobillerinin tesliminde % 1,

·         % 18 KDV oranı uygulanarak alınan binek otomobillerinin tesliminde % 18

KDV oranı uygulanacak.

KDV İndirimi…

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükellefler tarafından alım satıma konu edilen binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV tutarı, 22 Mart 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere indirim konusu yapabilirler.

22 Mart’tan önceki alımların indirimi…

CBK’nın yürürlük tarihi olan 22.03.2019 tarihinden önce alım satıma konu etmek üzere satın alınan, ancak bu tarih itibarıyla henüz satılmamış olan ikinci el binek otomobillerin alış belgelerinde gösterilen ve daha önce indirim konusu yapılamayan KDV tutarları;

bu araçların teslim edildiği döneme ilişkin KDV beyannamesinde indirim konusu yapılması

uygun görülmüştür.

Söz konusu binek otomobillerin daha önce aracın maliyetine dahil edilmiş olması halinde KDV tutarlarına ilişkin kayıtların düzeltilmesi gerekir.

İşletmede kullanılanların durumu…

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerin

·         Alım satım amacı dışında satın aldıkları ve

·         İşletmede kullandıkları

Binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV daha önce olduğu gibi indirim konusu yapılamayacaktır.

Sıfır KDV’li alımların durumu…

Mükellef olmayan kullanıcılardan yapılan ikinci el binek otomobiller KDV’ye tabi değil. Bu tür alımlarda 845 sayılı CBK, herhangi bir düzenleme getirmiyor.

Bu husus, 7104 sayılı Kanunla düzenlenmiştir.

Buna göre; söz konusu Kanunla getirilen düzenleme uygulanacaktır:

7104 sayılı Kanun çerçevesinde; İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükellefler

·         KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dahil) alınmak ve

·         Aracın vasfında esaslı değişiklik yapılmamak

şartıyla ikinci el binek otomobilin “alım satımı arasındaki fark” için % 1 KDV oranı uygulayacaklardır.

Alım-Satım farkına uygulanan % 1’li alımların satışı…

Yukarıda ifade ettiğim;

KDV mükellefi olmayanlardan alınan sıfır KDV’li ikinci el binek otomobilin, kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükellefin alım-satım farkına % 1 KDV uygulamak suretiyle satmış olduğu aynı nitelikteki mükelleflerin aynı aracı satmaları durumunda nasıl bir uygulama yapacakları hususunda doğrudan bir düzenleme kavranmış değil.

Bu durumda “alımdaki usul ve oranın satışta da uygulanması” esasından hareketle fark tutar üzerinden hareket edilmesi gerektiği kanaatindeyim:

Bu tür ikinci el taşıt durumunda bulunan binek otomobilin KDV mükellefi kişiler tarafından “alım-satım arasındaki farka” % 1 KDV uygulanarak satın alınması ve satın alınan taşıtın teslim edilmesi durumunda satış tutarından KDV hariç alım tutarının düşülmek suretiyle hesaplanan farka % 1 KDV uygulanması gerektiğini, düşünüyorum. Yani alımda uygulanan usulün satışta da uygulanması gerekir.

Bu gibi durumlarda ikinci el binek otomobil araç ticaretiyle iştigal eden mükelleflerin alım satım farkına uygulanan % 1 KDV’nin KDV Kanunu gereğince indirim konusu yapılabileceği açıktır.

(27.03.2019 tarihli Milat Gazetesinde yayımlanmıştır)

Yorumlar

Makaleler

Tüm Hakları Saklıdır. © 2020