• 444 4 208
  • info@yatirimymm.com

Başlıklar Halinde 7161 Sayılı Kanunla Gelen Yeni Düzenlemeler

  • Anasayfa
  • /
  • Makaleler
  • /
  • Başlıklar Halinde 7161 Sayılı Kanunla Gelen Yeni Düzenlemeler

Başlıklar Halinde 7161 Sayılı Kanunla Gelen Yeni Düzenlemeler

7161 sayılı Kanunla yeni düzenlemeler yapıldı. Vergi uygulamasına yönelik yapılan düzenlemeler başlıklar halinde şu şekilde:

1-Varlık Finansman Fonları

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunun 29.maddesine eklenen bent hükmü ile

“Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri paralar” banka ve sigorta muameleleri vergisi bakımından istisna kapsamına alınmıştır.

2-Ücret İstisnası

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23.maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenerek istisna kapsamı genişletilmiştir:

“17. Kamu kurum ve kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu veya kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış kabin memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin %70’i (Cumhurbaşkanı, bu oranı %100’e kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye yetkilidir)”

3-Teşvik İkramiye ve Tazminatlar

7161 sayılı Kanunun 4.maddesi ile 193 sayılı Kanunun 29.maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2. Subay, astsubay, erbaş ve erlere ve ordu hizmetinde bulunan sivil makinistlere, uçuş, dalış gibi hizmetleri dolayısıyla verilen tazminatlar, gündelikler, ikramiyeler ve zamlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren personele fiilen uçuş hizmetleri ve kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde denizaltına dalış yapanlara fiilen dalış hizmetleri dolayısıyla yapılan aynı mahiyetteki ödemeler;”

Önceki hali: “Subay, astsubay, erbaş ve erlere ve Ordu hizmetinde bulunan sivil makinistlere, uçuş, dalış gibi hizmetleri dolayısıyla verilen tazminatlar, gündelikler, ikramiyeler, zamlar ile Türk Hava Kurumu veya [ 1] kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış personele; fiilen uçuş hizmeti, denizaltına dalış yapanlara fiilen dalış hizmetleri dolayısıyla yapılan aynı mahiyetteki ödemeler”

4-Lisanslı Depoculuk İstisnası

7161 sayılı Kanunun 5.maddesi ile 193 sayılı Kanunun geçici 76.maddesinde yer alan Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlarda uygulanan istisna süresi “31/12/2023” tarihine kadar uzatılmıştır.

5-OSB İstisnası

7161 Sayılı Yasanın 17.maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13.maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde düzenlenen Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin yaptıkları iş ve işlemler için uygulanan istisna kapsamına “yenilenebilir ve diğer enerji” işleri de eklenmiştir.

6-Kur Farklarındaki Tereddüt

7161 sayılı Kanunun 18.maddesi ile 3065 sayılı Kanunun 24.maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine “fiyat farkı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kur farkı,” ibaresi eklenmek suretiyle kur farklarının KDV’ye tabi olduğu hususu yasal düzenleme kapsamına alınmıştır.

Öncesinde yargı kararlarında “kur farkı” ibaresi olmadığı gerekçesi ile kur farkında KDV olmayacağı yönünde kararlara imza atılıyordu. Bu düzenleme ile kur farklarında KDV uygulanacağı netleşmiştir. 

7-İmalat Sanayiine Yönelik Sabit Yatırımlar

7161 sayılı Yasanın 20.maddesinde hükme bağlanan sabit yatırım olarak öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 ve 2018 yıllarında yüklenilen KDV’nin iade edilmesi kapsamına 2019 yılı da dahil edildi.

Yapılan düzenleme ile Cumhurbaşkanına birinci fıkrada yer alan süreleri, bitiminden itibaren, sürelerin bitimini takip eden her bir takvim yılı itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte, beş yıla kadar uzatmaya yetki verilmiştir.


(23.01.2019 tarihinde www.muhasebetr.com sitesinde yayımlanmıştır)

Yorumlar

Makaleler

Tüm Hakları Saklıdır. © 2020