• 444 4 208
  • info@yatirimymm.com

Ara Malı Üretimi Yapısal Reform Bekliyor

Ara Malı Üretimi Yapısal Reform Bekliyor

Türkiye ekonomisinin çözüm bekleyen problemlerinden biri dış ticaret açığı.

Özellikle ekonomik büyüme sağladığımız dönemlerde bu yapısal sorun en önemli gelişmelerden biri olarak karşımıza çıkar.

İmalat sanayisinin dayanak noktası ve temeli tedarik sanayisi.

Haliyle yan sanayi olmadan imalatın yapılması mümkün değil.

Ekonomik yapımızın bu husustaki yetersizliği ekonomik büyümenin ayaklarını da sıkıntıya sokuyor ve eksik bırakıyor.

Bu sebeple; ham madde sanayisindeki eksik üretim sıkıntısının çözülmesi ekonominin geleceğini ilgilendiren önemli bir husus.

Ekonominin rekabet gücünü artırır…

Ana ham madde, ara ürünler veya yarı mamuller… Türkiye'nin üretim yapısının en büyük handikaplarından biri...

Türkiye'nin en önemli yapısal sorunlarından biri olan ara malı üretim eksikliği imalattaki “maliyet unsuru”nda da büyük bir paya sahip.

Ara malı üretimindeki eksiklik haliyle ithalatı beraberinde getiriyor.

Bu durum ara ürünlere çok büyük para harcanmasını beraberinde getiriyor.

Bu da kümülatifte önemli oranda dış ticaret açığına sebep oluyor.

Mikro reformlar gerekli…

Ekonomik büyümenin artması yani üretimin yükselmesi ile ara malı ihtiyacı dolayısıyla ithalat da artıyor.

Bu da ekonomik yapısal sorundan dolayı dış ticaret açığını yükseltiyor.

Bu durum sürdürülebilir büyüme için risk unsurunu teşkil ediyor.

Bu sebeple ara malı üretiminde yerli katkı oranını artırmak gerekiyor.

Ara malı ürünlerinin ithalatımızın ortalama yüzde 70’ine tekabül etmesi, bu sorunu ne kadar acil çözmemiz gerektiğinin açık bir göstergesi.

Makroekonomik başarıların sürdürülebilirliğini sağlamak için sanayi üretimimizdeki söz konusu yapısal sorunun çözüm yollarını geliştirmemiz gerekiyor.

Bunun için de “mikro ekonomik reformları” hayata geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum.

Bu bağlamda; “kısa, orta ve uzun” vadede planlarımızı sektörel bazda belirlememiz lazım geliyor.

Yine bu bağlamda ana ve ara (yan) sanayiler arasındaki ilişkiyi “doğru bir şekilde” analiz ve teşhis ederek sektörel mikro teşvik ve destekte bulunmak gerekiyor.

Önemli oranda katkı…

Ara malı ürünlerinin yurt içinde üretimini sağlamamız halinde;

-sağlıklı bir rekabet ortamı ortaya çıkacak,

-katma değerin büyük kısmının yurt içinde kalması mümkün olacak,

-uluslararası rekabet gücümüz artacak,

-uluslararası fiyat avantajı elde edilecek.

Ve en önemlisi dış ticaret açığı ortadan kalkacağı gibi “dış ticaret fazlasını” sağlamış olacağız…

Kaynak: Milat Gazetesi, www.ahmetgüzel.com.tr

Yorumlar

Makaleler

Tüm Hakları Saklıdır. © 2020