• 444 4 208
  • info@yatirimymm.com

Yeminli Mali Müşavirlik

Yeminli Mali Müşavirlik

Tam Tasdik

Tam Tasdik hizmeti, mükelleflerin bir hesap dönemi veya bir takvim yılı içindeki faaliyetinin vergisel denetimini kapsar.

Tam tasdik döneminde YATIRIM YMM&BD tarafından sürekli denetimlerle mükelleflerin muhasebe işlemleri vergisel uyumluluk kapsamında denetlenir. Ve vergi mevzuatına uygunluğu temin edilerek vergisel riskler minimize edilir.

Tam Tasdik kapsamında mükelleflerimizin nezdinde yapılan sürekli ve koordineli denetimlerle mal alımları detaylı ve itinalı bir karşıt incelemeye tabi tutularak hem tam tasdik döneminde hem de sonraki yıllarda karşılaşılabilecek vergisel ve ticari risklerin önüne geçilmektedir.

Tam tasdikin ilgili denetim dönemi sonunda “Tam Tasdik Raporu” düzenlenerek ilgili vergi dairesine teslim edilir.

KDV Başta Olmak Üzere Vergi İadesi

KDV başta olmak üzere vergi iadesi bizim işimiz.

İlgili mevzuat kapsamındaki KDV ve diğer vergi iade süreci, yasal mevzuatın değişkenliği ve tabiatı gereği her vergi dairesinin bakış açısının farklılığından dolayı iyi takip edilmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla Vergi İade Raporunun hazırlanmasından önce ve sonraki sürecin bilgili ve tecrübeli bir uzman kadro ile takip edilmesi önem arz etmektedir. Ancak bu sayede iadenin hızlı ve kısa bir süreç içerisinde mükellefe ödenmesini sağlamak mümkün olmaktadır. Haliyle mükelleflerin KDV ve diğer vergi iadelerini doğru ve hızlı bir şekilde alabilmeleri finansman yüklerini hafiflettiği gibi ticari kazanımlarını da artırmaktadır.

YATIRIM YMM&BD, KDV konusunda kitapları ve yüzlerce makalesi bulunan Yazar Yeminli Mali Müşavirlerle, bilgili ve tecrübeli uzman kadrosu ile vergi iadesi işlemlerini takip etmekte ve sonuçlandırmaktadır.

Yorumlar

Makaleler

Tüm Hakları Saklıdır. © 2020