• 444 4 208
  • info@yatirimymm.com

Vergi Uyuşmazlıkları

Vergi Uyuşmazlıkları

Vergi mevzuatı, karmaşık ve yoruma açık yapısından dolayı haliyle uygulamalarında da ihtilaflara sebep olmaktadır.

Vergi ihtilafları süreç olarak

  • İdari başvurular yoluyla veya
  • Yargısal yollarla

çözülmektedir.

Bu ihtilafların çözümü ise ancak vergi mevzuatına vukufiyetle beraber tecrübe, yorumlama gücü ve ikna ile olabilmektedir.

YATIRIM YMM&BD olarak deneyimli ve yazar kadrosuyla yargı organları ile idare arasındaki görüş farklılıklarını optimum noktada tespit ve takip ederek hazırlamış olduğumuz güncel, sistematik ve tasnifli yargı kararları arşivi ve yüksek isabet oranı ile mükelleflere yol gösteriyoruz.

YATIRIM YMM&BD olarak vergi uyuşmazlıklarının çözümü kapsamında özetle şu hizmetleri veriyoruz;

  • Vergi incelemeleri sırasında ilgili makam ve birimlere bilgi vermek, gerekli görüşmeleri yapmak ve yapılacak toplantılarda eşlik etmek, bilgi belge ve dökümleri hazırlamak.
  • Tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma komisyonlarına müracaat etmek, uzlaşma toplantısına katılmak,
  • İlgili idari makamlara düzeltme için gerekli başvuruları yapmak ve takip etmek.
  • Yargı organlarına yapılacak başvuruları hazırlamak ve yapmak.
  • Mükelleflerin kamu idareleriyle olan ilişkilerinde gerekli yardımı sağlamak, uzman ve profesyonel destek sağlamak.

Yorumlar

Makaleler

Tüm Hakları Saklıdır. © 2020