• 444 4 208
  • info@yatirimymm.com

Kurumsal ve Finansal Danışmanlık

Kurumsal ve Finansal Danışmanlık

Küresel dünya ekonomisinde öngörülebilir doğru tahminlerde bulunmak, doğru yatırımlar yapmak; doğru ve zamanında bir finansman sağlamakla mümkün olabilmektedir.

Yeni dünya ekonomisinde süreklilik arz edecek şekilde yeterli ve optimum iç veya dış finansman sağlanması, var olmanın temelini teşkil etmektedir.

YATIRIM YMM&BD tarafından kurumsal ve finansal danışmanlık kapsamında şu hizmetler sunulmaktadır:

  • Şirket alım, satım ve yeniden değerleme işlemlerinde risk faktörlerinin denetimini ve yönetimini gerçekleştirmek.
  • Ortaklık durumlarında ilgili tablolara yansımamış, önceden doğmuş ve sonradan doğabilecek finansal ve hukuki riskleri tespit etmek, değerlendirmek ve raporlamak
  • Bütçeleme sistemlerini belirlemek ve kurmak.
  • Proje veya işletme faaliyetinde finansman modellerini belirlemek
  • Şirket verilerini istenen periyodik dönemlerde raporlamak ve olası bozuklukları gidermek.
  • Şirketlerin ihtiyacına ve kültürüne münhasır olarak kurumsal işlem ve yöntemleri belirlemek ve uygulamasını sağlamak.

Yorumlar

Makaleler

Tüm Hakları Saklıdır. © 2020