• 444 4 208
  • info@yatirimymm.com

Danışmanlık

Danışmanlık

Genel Olarak Danışmanlık

YATIRIM YMM&BD, yazar, bilgili, tecrübeli ve uzman kadrosuyla ile her türlü vergisel, mali, finansal ve hukuki konularda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Çok yönlü araştırma ve değerlendirme süzgecinden geçmiş ve YATIRIM YMM&BD bünyesindeki YMM, Bağımsız Denetçi ve Avukatların onayından geçmiş çözüm önerileri ile hizmet sunuyoruz.

Ortaya çıkan sorunların çözümü ile beraber gelecekte karşılaşılabilecek problem ve risklerin ortadan kaldırılması perspektifiyle çözüm gösteriyor ve geliştiriyoruz.

Her mükellefin sorunu kendine has bir nitelik taşır. Bu sebeple; YATIRIM YMM&BD tarafından üretilen çözümler ilgili mükellefin nevi şahsına münhasır ve spesifik olarak geliştirilmektedir.  

Uluslararası Vergi Hizmetleri Danışmanlığı

Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı ile Uluslararası Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları ve İkili Anlaşmalar kapsamında ihtiyaç duyulan danışmanlık hizmetlerini optimum seviyede sağlıyoruz.

Hem yabancı şirketlerin Türkiye’de hem de yerli şirketlerin yabancı ülkelerde faaliyet gösterirken yerine getirmeleri gereken yükümlülükler ve sağlanan avantajlar yatırımcılar için hayati önem arz etmektedir.

YATIRIM YMM&BD, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, İkili ve Çok Taraflı Anlaşmalar ile ilgili ülke mevzuatı kapsamında sahip olduğu deneyim ve bilgi ile mükelleflerin ihtiyaçlarına kapsamlı ve detaylı cevap vermektedir.

Yerli ve yabancı müşterilerimizin taleplerine yazılı görüş ve gerekli döküman temin etmenin yanı sıra talepleri doğrultusunda toplantılara iştirak ederek doğru ve çok yönlü çözüm önerileri sunulmaktadır.

Mali Hukuk Danışmanlığı

Bu kapsamda, Rekabet Hukuku, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, Yabancı Sermaye gibi özellikli konular başta olmak üzere ticari ve sınai faaliyetlerinde karşılaşılan mali, ticari ve sınai konularda danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Teşvik ve Destek Danışmanlığı

YATIRIM YMM&BD, uluslararası kuruluşların müteşebbislere sağladığı teşvik, destek ve fonlar, Serbest Bölgelerde yürütülen faaliyetlere yönelik teşvikler, teşvik belgeli yatırımlara sağlanan destekler, Ar-Ge teşvikleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ne sağlanan destekler, Kalkınma Ajansları destekleri, KOBİ destekleri ve diğer tüm teşvik ve destek unsurları yakından takip edilmekte genel, bölgesel ve sektörel desteklerle ilgili olarak mükelleflerimizi sürekli bilgilendirmekte ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Ulusal ve Uluslararası Şirket Kuruluşu, Birleşme, Bölünme ve Devir İşlemleri

Yerli ve yabancı tüm gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de faaliyet göstermek amacıyla kurmak istediği şirketler için bilgi ve tecrübelerimiz ışığında danışmanlık hizmeti verilmektedir.  

Şirketlerin hangi yöntemi seçmelerinin daha avantajlı olacağı, devir veya bölünmeye konu bilanço veya varlıkların tespiti ve hazırlanması, ilgili değerleme ve değerlendirmelerin yapılması, tescil işlemleri, devir veya bölünme öncesi ve sonrası muhasebe kayıtlarının yapılmasıyla ilgili olarak danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Yorumlar

Makaleler

Tüm Hakları Saklıdır. © 2020